Chemik z 10-letnim doświadczeniem. Skutecznie opracowuje metody diagnostycznych wykorzystujące aktywności proteaz. Wyniki jej badań zostały opublikowane w pracach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej. Autorka trzech patentów, w tym jednego zagranicznego oraz dwóch zgłoszeń patentowych.