Do góry
Go up

Rada naukowa

Prof. Adam Lesner

Pomysłodawca projektu Urteste. Posiada 25-letnie doświadczenie w naukach chemicznych. Światowy autorytet w zakresie badań nad enzymami proteolitycznymi i chemii peptydów. Od kliku lat zajmuje się głównie badaniami nad tworzenie testów diagnostycznych umożliwiających wczesne wykrywania stanów chorobowych, w tym nowotworów, poprzez analizę specyficznej aktywności proteolitycznej. Autor ponad 150 oryginalnych i przeglądowych prac naukowych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Jest edytorem akademickim czasopism PLOS One i Open […]

Natalia Gruba

Chemik z 10-letnim doświadczeniem. Skutecznie opracowuje metody diagnostycznych wykorzystujące aktywności proteaz. Wyniki jej badań zostały opublikowane w pracach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej. Autorka trzech patentów, w tym jednego zagranicznego oraz dwóch zgłoszeń patentowych.