Do góry
Go up

Zespół

Grzegorz Stefański

Lekarz medycyny, menedżer, innowator. Posiada 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi. Współzałożyciel spółki Mabion i wieloletni członek Rady Nadzorczej. Wieloletni prezes IBSS Kraków, z którym m.in. rozwijał i wprowadzał na rynek innowacyjne rozwiązania medyczne, w tym leki oryginalne. Twórca ośmiu patentów, w tym patentów międzynarodowych. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku i studiów MBA – Uniwersytet Gdański/Copenhagen Business School/FHTW Berlin.

Tomasz Kostuch

Menedżer z 25-letnim doświadczeniem. Pełnił funkcje kierownicze w spółkach z branży ubezpieczeniowej: Warta oraz Ergo Hestia. Uczestniczył w realizacji wielu innowacyjnych projektów oraz wdrożeń nowoczesnych technologii. Od blisko 10 lat zajmuje się doradztwem strategicznym oraz kreowaniem polityki finansowej w spółkach prowadzących prace badawczo-rozwojowe. Absolwent Politechniki Gdańskiej (Wydział Elektroniki) i Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Zarządzania).

Prof. Adam Lesner

Pomysłodawca projektu Urteste. Posiada 25-letnie doświadczenie w naukach chemicznych. Światowy autorytet w zakresie badań nad enzymami proteolitycznymi i chemii peptydów. Od kliku lat zajmuje się głównie badaniami nad tworzenie testów diagnostycznych umożliwiających wczesne wykrywania stanów chorobowych, w tym nowotworów, poprzez analizę specyficznej aktywności proteolitycznej. Autor ponad 150 oryginalnych i przeglądowych prac naukowych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Jest edytorem akademickim czasopism PLOS One i Open […]

Natalia Gruba

Chemik z 10-letnim doświadczeniem. Skutecznie opracowuje metody diagnostycznych wykorzystujące aktywności proteaz. Wyniki jej badań zostały opublikowane w pracach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej. Autorka trzech patentów, w tym jednego zagranicznego oraz dwóch zgłoszeń patentowych.