Polityka dywidendowa

Urteste nie posiada sfromalizowanej polityki dywidendowej. W przeszłości spółka nie wypłacała dywidendy.