Kalendarium

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.

25 kwietnia 2024 r. – raport roczny za 2023 r.

29 maja 2024 r. – raport za I kwartał 2024 r.

26 września 2024 r. – raport za I półrocze 2024 r.

28 listopada 2024 r. – raport za III kwartał 2024 r.