Kalendarium

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.

27 stycznia 2023 r.  raport roczny za 2022 r.

30 maja 2023 r. – raport za I kwartał 2023 r.

29 września 2023 r. – raport za I półrocze 2023 r.

28 listopada 2023 r. – raport za III kwartał 2023 r.


Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.

18 marca 2022 r. – raport roczny za 2021 r.
13 maja 2022 r. – raport za I kwartał 2022 r.
12 sierpnia 2022 r. – raport za II kwartał 2022 r.
10 listopada 2022 r. – raport za III kwartał 2022 r.


Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.

15 listopada 2021 r. – raport za III kwartał 2021 r.