Strategia

Strategia

Urteste prowadzi działalność koncentrującą się na prowadzeniu projektów innowacyjnych. Ich efektem ma być opracowanie, a następnie komercjalizacja technologii służącej produkcji wyrobów medycznych do stosowania in vitro, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki nowotworów.

Głównymi celami strategiczne Spółki do roku 2027 są:

1) Komercjalizacja wyrobów medycznych (testów diagnostycznych) znajdujących się na zaawansowanych etapach rozwoju, w szczególności flagowego projektu PANURI. Wyroby medyczne opracowane w oparciu o wyniki badań Spółki mają być docelowo dostępne w krajach generujących łącznie co najmniej 80% światowego PKB.

2) Opracowanie nowych, innowacyjnych wyrobów medycznych (testów diagnostycznych).

3) Dalszy rozwój Spółki w oparciu o współpracę z międzynarodowymi i doświadczonymi partnerami.

 

Spółka rozważa komercjalizację opracowanych wyników badań mających służyć opracowaniu komercyjnego wyrobu medycznego, tj. prototypów testów diagnostycznych oraz technologii ich wytwarzania, w jeden z dwóch sposobów:

(i) licencjonowanie (partnerstwo strategiczne) lub

 

(ii) sprzedaż technologii lub jej części. 

W przypadku każdego z projektów celem Spółki będzie komercjalizacja opracowanych wyników badań mających służyć opracowaniu wyrobu medycznego w sposób, który zapewni kontynuację rozwoju Spółki, a jednocześnie pozwoli na zwiększenie wartości dla akcjonariuszy.