Walne zgromadzenia

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY URTESTE S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2024 R. GODZ. 14:00

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY URTESTE S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2023 R. GODZ. 14:00

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY URTESTE S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2022 R. GODZ. 13:00