O Urteste

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Motto działalności Urteste brzmi: Wczesna diagnostyka nowotworów ratuje życie – Early cancer detection saves lives. Przełomowa technologia firmy polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Urteste rozwija testy diagnostyczne dla kilkunastu najczęściej występujących nowotworów. Zespół spółki tworzą menedżerowie z dużym doświadczeniem w kierowaniu firmami z branży medycznej oraz naukowcy specjalizujący się w obszarze enzymów proteolitycznych i chemii peptydów.

Wizja

Naszą wizją jest stworzenie technologii umożliwiającej wykrywanie wielu rodzajów chorób nowotworowych we wczesnych etapach rozwoju. Wczesne wykrycie raka zwiększa szansę na skuteczne leczenie.

Opis projektu

Choroba nowotworowa rozwija się kilka a nawet kilkanaście lat bezobjawowo. Obecnie na świecie badania przesiewowe (skriningowe) są dostępne jedynie dla kilku nowotworów. Są to przede wszystkim badania obrazowe (RTG, USG). W przypadku większości pacjentów diagnoza stawiana jest zbyt późno.

Późne rozpoznanie choroby nowotworowej wpływa bardzo niekorzystnie na jej przebieg i zmniejsza szanse na skuteczne leczenie. Przykładowo, tylko 1% chorych z rakiem trzustki przeżywa 5 lat od momentu diagnozy. Wcześnie rozpoznany rak trzustki może być leczony operacyjnie.

Spółka Urteste opracowuje przełomową technologię wykrywania nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Technologia ma na celu wykrycie wielu nowotworów na wczesnym etapie, z pojedynczej próbki moczu. Obecnie Spółka rozwija testy mające na celu wykrycie kilkunastu najczęściej występujących nowotworów: (trzustki, prostaty, nerki, jelita grubego, wątroby, dróg żółciowych, żołądka, płuca, przełyku, jajnika, trzonu macicy, krwi, piersi oraz układu nerwowego).

Przewagi rynkowe technologii Urteste

  • Dotychczasowe badania wskazują na wysokie parametry czułości i swoistości testów. Z jednej próbki moczu można dokonać detekcji wielu rodzajów nowotworów.
  • Badanie jest nieinwazyjne (badanie próbki moczu) – bezpieczne i komfortowe dla pacjenta.
  • Wynik badania dostępne po około 2 godzinach.
  • Niski koszt testu – nie wymaga wysoko wykwalifikowanego personelu oraz kosztownego wyposażenia laboratorium.
  • Interpretacja wyniku jest prosta i jednoznaczna.

Duże zapotrzebowanie na testy diagnostyczne chorób nowotworowych – nowotwory są drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie.