O Urteste

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Motto działalności Urteste brzmi: Wczesna diagnostyka nowotworów ratuje życie – Early cancer detection saves lives. Przełomowa technologia firmy polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Urteste rozwija testy diagnostyczne dla kilkunastu najczęściej występujących nowotworów. Zespół spółki tworzą menedżerowie z dużym doświadczeniem w kierowaniu firmami z branży medycznej oraz naukowcy specjalizujący się w obszarze enzymów proteolitycznych i chemii peptydów.

Wizja

Naszą wizją jest stworzenie technologii umożliwiającej wykrywanie wielu rodzajów chorób nowotworowych we wczesnych etapach rozwoju. Wczesne wykrycie raka zwiększa szansę na skuteczne leczenie.

Opis projektu

Choroba nowotworowa rozwija się kilka a nawet kilkanaście lat bezobjawowo. Obecnie na świecie badania przesiewowe (skriningowe) są dostępne jedynie dla kilku nowotworów. Są to przede wszystkim badania obrazowe (RTG, USG). W przypadku większości pacjentów diagnoza stawiana jest zbyt późno.

Późne rozpoznanie choroby nowotworowej wpływa bardzo niekorzystnie na jej przebieg i zmniejsza szanse na skuteczne leczenie. Przykładowo, tylko 1% chorych z rakiem trzustki przeżywa 5 lat od momentu diagnozy. Wcześnie rozpoznany rak trzustki może być leczony operacyjnie.

Spółka Urteste opracowuje przełomową technologię wykrywania nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Technologia ma na celu wykrycie wielu nowotworów na wczesnym etapie, z pojedynczej próbki moczu. Obecnie Spółka rozwija testy mające na celu wykrycie kilkunastu najczęściej występujących nowotworów: (trzustki, prostaty, nerki, jelita grubego, wątroby, dróg żółciowych, żołądka, płuca, przełyku, jajnika, trzonu macicy, krwi, piersi oraz układu nerwowego).

Przewagi rynkowe technologii Urteste

Duże zapotrzebowanie na testy diagnostyczne chorób nowotworowych – nowotwory są drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie.

Zespół

Zarząd

Grzegorz Stefański

Prezes Zarządu

Lekarz medycyny, menedżer, innowator. Posiada 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi. Współzałożyciel spółki Mabion i wieloletni członek Rady Nadzorczej. Wieloletni prezes IBSS Kraków, z którym m.in. rozwijał i wprowadzał na rynek innowacyjne rozwiązania medyczne, w tym leki oryginalne. Twórca ośmiu patentów, w tym patentów międzynarodowych. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku i studiów MBA – Uniwersytet Gdański/Copenhagen Business School/FHTW Berlin.

Tomasz Kostuch

Członek Zarządu

Menedżer z 30-letnim doświadczeniem. Pełnił funkcje kierownicze w spółkach z branży ubezpieczeniowej: Warta oraz Ergo Hestia. Uczestniczył w realizacji wielu innowacyjnych projektów oraz wdrożeń nowoczesnych technologii. Od blisko 10 lat zajmuje się doradztwem strategicznym oraz kreowaniem polityki finansowej w spółkach prowadzących prace badawczo-rozwojowe. Absolwent Politechniki Gdańskiej (Wydział Elektroniki) i Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Zarządzania).

Rada naukowa

Prof. dr hab. Adam Lesner

Przewodniczący Rady Naukowej

Pomysłodawca projektu Urteste. Posiada 30-letnie doświadczenie w naukach chemicznych. Światowy autorytet w zakresie badań nad enzymami proteolitycznymi i chemii peptydów. Od kliku lat zajmuje się głównie badaniami nad tworzeniem testów diagnostycznych umożliwiających wczesne wykrywanie stanów chorobowych, w tym nowotworów, poprzez analizę specyficznej aktywności proteolitycznej. Autor ponad 150 oryginalnych i przeglądowych prac naukowych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Jest edytorem akademickim czasopism PLOS One i Open Biochemistry Journal. Autor czterech patentów zagranicznych i krajowych oraz sześciu zgłoszeń patentowych. Jego prace cytowane były ponad 1000 razy.

Natalia GrubaDoktor nauk chemicznych z 15-letnim doświadczeniem. Skutecznie opracowuje metody diagnostyczne wykorzystujące aktywności proteaz. Wyniki jej badań zostały opublikowane w pracach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej. Autorka trzech patentów, w tym jednego zagranicznego oraz dwóch zgłoszeń patentowych.

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Urteste dysponuje własnym centrum badawczo-rozwojowym, w którym rozwijana jest technologia do wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych. Nasze Centrum składa się z:

– Biobanku

– Laboratorium chemicznego

– Laboratorium diagnostycznego

 

 

Biobank

Biobank jest istotnym elementem naszego centrum B+R i stanowi starannie dobrane źródło różnorodnych próbek biologicznych. Te zasoby, razem z naszymi opatentowanymi związkami stanowią fundament innowacyjnych projektów badawczych rozwijanych przez Urteste.

Laboratorium chemiczne

W naszym centrum B+R specjalizujemy się w chemicznej syntezie reagentów i buforów niezbędnych do opracowania testów do wykrywania nowotworów.

Wyposażone w najnowszy sprzęt do syntezy peptydów i wykorzystujące zaawansowane metody analityczne, nasze laboratorium zapewnia produkcję końcowych produktów o wysokim poziomie czystości.

Laboratorium diagnostyczne

Nasze laboratorium starannie sprawdza skuteczność analityczną testów poprzez ocenę parametrów analitycznych. Dodatkowo jest wyposażone w nowoczesne, zautomatyzowane technologie, takie jak stacja pipetująca oraz zintegrowane czytniki absorbancji.