O spółce

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Motto działalności Urteste brzmi: Wczesna diagnostyka nowotworów ratuje życie – Early cancer detection saves lives. Przełomowa technologia firmy polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Urteste rozwija testy diagnostyczne dla kilkunastu najczęściej występujących nowotworów. Zespół spółki tworzą menedżerowie z dużym doświadczeniem w kierowaniu firmami z branży medycznej oraz naukowcy specjalizujący się w obszarze enzymów proteolitycznych i chemii peptydów.

Wizja

Naszą wizją jest stworzenie technologii umożliwiającej wykrywanie wielu rodzajów chorób nowotworowych we wczesnych etapach rozwoju. Wczesne wykrycie raka zwiększa szansę na skuteczne leczenie.

Rynek

Według Verified Market Research, wartość światowego rynku płynnych biopsji wyniosła 1,1 mld USD w 2019 r. i ma wzrosnąć do 5,0 mld w 2027 r. Szacowany przez analityków średnioroczny wzrost w tym okresie powinien wynieść 23,1%. Z kolei według ReportLinker, rynek ten osiągnie prawie 8,2 mld USD do 2027 r.

Rynek produktów diagnostyki in vitro (IVD), na którym funkcjonuje Urteste charakteryzuje się wysokimi barierami wejścia. Rynek ten ocenia się jako wysoko rozwinięty, a konkurencję intensywną. Jednocześnie rynek IVD jest stosunkowo nowy i charakteryzuje się szybkim postępem technologicznym. Uczestnicy rynku muszą dysponować znaczącymi zasobami, aby konkurować w wielu obszarach branży IVD na wielu rynkach geograficznych lub być wystarczająco wyspecjalizowani, aby uzyskać przewagę konkurencyjną.

Rynek diagnostyki in vitro uległ znacznej konsolidacji w ciągu ostatnich piętnastu lat. Ze względu na brak zróżnicowania produktów ekonomia skali jest niezbędna do generowania zysku. W związku z tym najwięksi inwestorzy w spółki IVD to główni uczestnicy rynku pragnący pozyskać lub zbudować strategiczne partnerstwa w celu uzyskania dostępu do większej liczby klientów. W ostatnich latach spółki rozwijające najciekawsze projekty IVD były przejmowane przez inwestorów branżowych za ceny sięgające kilku miliardów dolarów amerykańskich.

Obecnie spółka na rynku produktów diagnostyki in vitro (IVD) pozycjonowana jest jako start-up technologiczny. Urteste dąży do osiągnięcia istotnej pozycji wśród firm będących na podobnym etapie rozwoju.

Opis projektu

Choroba nowotworowa rozwija się kilka a nawet kilkanaście lat bezobjawowo. Obecnie na świecie badania przesiewowe (skriningowe) są dostępne jedynie dla kilku nowotworów. Są to przede wszystkim badania obrazowe (RTG, USG). W przypadku większości pacjentów diagnoza stawiana jest zbyt późno.

Późne rozpoznanie choroby nowotworowej wpływa bardzo niekorzystnie na jej przebieg i zmniejsza szanse na skuteczne leczenie. Przykładowo, tylko 1% chorych z rakiem trzustki przeżywa 5 lat od momentu diagnozy. Wcześnie rozpoznany rak trzustki może być leczony operacyjnie.

Spółka Urteste opracowuje przełomową technologię wykrywania nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Technologia ma na celu wykrycie wielu nowotworów na wczesnym etapie, z pojedynczej próbki moczu. Obecnie Spółka rozwija testy mające na celu wykrycie kilkunastu najczęściej występujących nowotworów: (trzustki, prostaty, nerki, jelita grubego, wątroby, dróg żółciowych, żołądka, płuca, przełyku, jajnika, trzonu macicy, krwi, piersi oraz układu nerwowego).

Przewagi rynkowe technologii Urteste

Duże zapotrzebowanie na testy diagnostyczne chorób nowotworowych – nowotwory są drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie.