Pipeline

Urteste rozwija testy diagnostyczne dla kilkunastu najczęściej występujących nowotworów (raka piersi, trzustki, prostaty, nerki, jelita grubego, wątroby, dróg żółciowych, żołądka, płuca, przełyku, jajnika, trzonu macicy, krwi, oraz układu nerwowego). Najbardziej zaawansowanymi projektami spółki są testy na raka trzustki (projekt PANURI) oraz prostaty (projekt EASY-TEST). W projekach PANURI oraz EASY-TEST zakończone zostały eksperymenty medyczne, które wykazał wysokie parametry czułości i swoistości. W projektach dotyczących nowotworów wątroby i płuca opracowane zostały prototypu testów diagnostycznych oraz złożone zostały zgłoszenia patentowe. W pozostałych projektach prowadzone są prace nad odkryciem prototypów testów i kwalifikacją związków do badań klinicznych.

Zaawansowanie projektów Urteste