Pipeline

Urteste rozwija testy diagnostyczne dla kilkunastu najczęściej występujących nowotworów (raka piersi, trzustki, prostaty, nerki, jelita grubego, wątroby, dróg żółciowych, żołądka, płuca, przełyku, jajnika, trzonu macicy, krwi, oraz układu nerwowego). Najbardziej zaawansowanymi projektami spółki są testy na raka trzustki oraz prostaty. W tych projektach prowadzone są pilotażowe badania kliniczne. W projektach dotyczących testów na nowotwory nerki, jelita grubego, wątroby, dróg żółciowych, płuca zostali wyłonieni kandydaci do dalszych badań. W pozostałych projektach prowadzone są prace nad odkryciem i kwalifikacją związków do badań klinicznych. 

Zaawansowanie projektów Urteste