Pipeline

Urteste rozwija testy diagnostyczne dla kilkunastu najczęściej występujących nowotworów (rak trzustki, prostaty, nerki, jelita grubego, wątroby, dróg żółciowych, piersi, żołądka, płuca, przełyku, jajnika, trzonu macicy, tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego, oraz układu nerwowego). Kluczowym projektem spółki jest projekt PANURI, obejmujący badania nad testem wykrywającym raka trzustki. Zakończony został eksperyment badawczy z udziałem ludzi potwierdzający wysoką czułość i specyficzność testu. Drugim projektem Urteste jest projekt MULTI-CANCER, obejmujący badania nad testem służącym do jednoczesnego wykrywania wielu rodzajów nowotworów.

Zaawansowanie projektów Urteste