Władze spółki

Zarząd

Grzegorz Stefański

Prezes Zarządu

Lekarz medycyny, menedżer, innowator. Posiada 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi. Współzałożyciel spółki Mabion i wieloletni członek Rady Nadzorczej. Wieloletni prezes IBSS Kraków, z którym m.in. rozwijał i wprowadzał na rynek innowacyjne rozwiązania medyczne, w tym leki oryginalne. Twórca ośmiu patentów, w tym patentów międzynarodowych. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku i studiów MBA – Uniwersytet Gdański/Copenhagen Business School/FHTW Berlin.

Tomasz Kostuch

Członek Zarządu

Menedżer z 25-letnim doświadczeniem. Pełnił funkcje kierownicze w spółkach z branży ubezpieczeniowej: Warta oraz Ergo Hestia. Uczestniczył w realizacji wielu innowacyjnych projektów oraz wdrożeń nowoczesnych technologii. Od blisko 10 lat zajmuje się doradztwem strategicznym oraz kreowaniem polityki finansowej w spółkach prowadzących prace badawczo-rozwojowe. Absolwent Politechniki Gdańskiej (Wydział Elektroniki) i Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Zarządzania).

Rada nadzorcza

Magdalena Wysocka

Magdalena Wysocka ukończyła studia magisterskie w 2004 r., w 2008 r. uzyskała stopień doktora chemii, a w 2016 r. doktora habilitowanego. Obecnie zatrudniona na stanowisku Profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Jest specjalistką w dziedzinie chemii peptydów i peptydomimetyków oraz enzymów proteolitycznych. Jej dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt publikacji z listy JCR cytowanych ponad 900 razy oraz trzy patenty. Kierowała i z sukcesem zrealizowała cztery projekty badawcze.

Sławomir Kościak

Doradca Inwestycyjny i posiadacz tytułu CFA. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją finanse i bankowość, studiował również w Aarhus School of Business w Danii i na Universität zu Köln w Niemczech, ukończył program menedżerski CEMS MIM. Stypendysta Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Pracował między innymi w European Investment Fund w Luksemburgu i Morgan Stanley we Frankfurcie. W latach 2009-2020 zarządzał szeregiem różnych strategii inwestycyjnych w ramach TFI PZU. Spektrum inwestycyjne obejmowało zarówno spółki z GPW, jak i te notowane na giełdach w UE i USA. Członek komitetu inwestycyjnego, AUM ponad 20 mld zł. Od 2014 r. na stanowisku Dyrektora ds. Sektora Medycznego odpowiadał za inwestycje w spółki z sektora ochrony zdrowia.

Małgorzata Stefańska

Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowana specjalistka ds. Digital Marketingu. Od 2015 roku związana z biznesem on-line. Zdobywała doświadczenie w agencji marketingowej Semahead a następnie w Inprogress, gdzie w latach 2016-2017 zajmowała pozycję Specjalistki ds. marketingu, a od 12.2017 roku funkcję Marketing Managerki. Realizuje projekty szkoleniowo-doradcze. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu mediów społecznościowych oraz planowania i optymalizacji kampanii reklamowych. Wykładowczyni akademicka Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania.

Jarosław Biliński

Lekarz, doktor nauk medycznych, nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył specjalizację z hematologii w Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM. Założyciel, pomysłodawca, współwłaściciel i prezes zarządu Human Biome Institute – nowoczesnej firmy R&D w obszarze biotech (mikrobioty człowieka) oraz nowoczesnego laboratorium i banku mikrobioty człowieka.

 

W latach 2018 – 2021 wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. W toku studiów na kierunku lekarskim laureat wielu konkursów oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończył w 2013 r. kierunek lekarski z najwyższym wynikiem na roku w Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Ukończył rok przed planem studia doktoranckie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i
w 2017 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Laureat prestiżowej Nagrody Wydziałowej V Wydziału Lekarskiego Polskiej Akademii Nauk. W 2020 roku wybrany „Młodym Ambasadorem Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT) oraz zwycięzca w konkursie „Złoty OTIS” w kategorii „debiut naukowy roku”. W pracy naukowej zajmuje się tematyką z dziedzin hematologii, transplantologii klinicznej, immunologii, antybiotykooporności, metagenomiki, genetyki i odpowiedzi przeciwnowotworowej, mikrobiomu jelitowego i jego oddziaływań z gospodarzem.

 

Autor wielu publikacji pełnotekstowych w prestiżowych czasopismach naukowych, streszczeń pokonferencyjnych i doniesień zjazdowych, w tym na prestiżowych kongresach międzynarodowych.

 

Kierownik grantów naukowych, współbadacz w międzynarodowych badaniach klinicznych, w tym główny badacz i współautor własnego prospektywnego badania klinicznego oraz główny badacz w międzynarodowym badaniu retrospektywnym w ramach Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT) oraz innowacyjnego badania klinicznego finansowanego przez Agencję Badań Medycznych dotyczącego leczenia COVID19 za pomocą przeszczepu mikrobioty jelitowej.

Karol Gruba

Absolwent Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Redzie. Od kilku lat związany z branżą budowlaną. Obecnie zatrudniony jako specjalista w firmie „Sylwester Pranszke”, zajmującej się wykańczaniem wnętrz o podwyższonym standardzie.

Informacje o powiązaniach członkach rady nadzorczej z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki:

Małgorzata Stefańska będąca członkiem Rady Nadzorczej pozostaje żoną Grzegorza Stefańskiego, będącego Prezesem Zarządu oraz Głównym Akcjonariuszem.

Karol Gruba będący członkiem Rady Nadzorczej pozostaje mężem Natalii Gruby, będącej Głównym Akcjonariuszem. 

Magdalena Wysocka będąca Członkiem Rady Nadzorczej nie jest powiązana z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Sławomir Kościak będący Członkiem Rady Nadzorczej nie jest powiązany z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.