Autoryzowany doradca i animator rynku

Autoryzowany doradca

Animator rynku

Navigator Capital S.A.

ul. Twarda 18 

00-105 Warszawa 

tel.: +48 22 630 83 33

email: biuro@navigatorcapital.pl

www.navigatorcapital.pl

DM BOŚ S.A.

ul. Marszałkowska 78/80

00-517 Warszawa

tel.: +48 22 50 43 104

email: makler@bossa.pl

www.bossa.pl