Do góry
Go up

Dla inwestorów

O Urteste

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Motto działalności Urteste brzmi: Wczesna diagnostyka nowotworów ratuje życie – Early cancer detection saves lives. Przełomowa technologia firmy polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Urteste rozwija testy diagnostyczne dla kilkunastu najczęściej występujących nowotworów. Zespół spółki tworzą menedżerowie z dużym doświadczeniem w kierowaniu firmami z branży medycznej oraz naukowcy specjalizujący się w obszarze enzymów proteolitycznych i chemii peptydów.

Zarząd

Grzegorz Stefański

Prezes Zarządu

Lekarz medycyny, menedżer, innowator. Posiada 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi. Współzałożyciel spółki Mabion i wieloletni członek Rady Nadzorczej. Wieloletni prezes IBSS Kraków, z którym m.in. rozwijał i wprowadzał na rynek innowacyjne rozwiązania medyczne, w tym leki oryginalne. Twórca ośmiu patentów, w tym patentów międzynarodowych. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku i studiów MBA – Uniwersytet Gdański/Copenhagen Business School/FHTW Berlin.

Tomasz Kostuch

Członek Zarządu

Menedżer z 25-letnim doświadczeniem. Pełnił funkcje kierownicze w spółkach z branży ubezpieczeniowej: Warta oraz Ergo Hestia. Uczestniczył w realizacji wielu innowacyjnych projektów oraz wdrożeń nowoczesnych technologii. Od blisko 10 lat zajmuje się doradztwem strategicznym oraz kreowaniem polityki finansowej w spółkach prowadzących prace badawczo-rozwojowe. Absolwent Politechniki Gdańskiej (Wydział Elektroniki) i Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Zarządzania).

Rada nadzorcza

 • Magdalena Wysocka
  • Członek Rady Nadzorczej
 • Karol Gruba
  • Członek Rady Nadzorczej
 • Sławomir Kościak
  • Członek Rady Nadzorczej
 • Małgorzata Stefańska
  • Członek Rady Nadzorczej
 • Maciej Kostuch
  • Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Procent udziałów i głosów
Adam Lesner 241 808 21,59%
Natalia Gruba 209 018 18,67%
Twiti Investmensts Ltd 204 918 18,30%
Grzegorz Stefański 184 422 16,47%
Tomasz Kostuch 184 422 16,47%
Pozostali Akcjonariusze 95 200 8,50%
Razem 1 119 788 100%

Kapitał zakładowy Urteste wynosi 111.978,80 zł, wpłacony w całości.

Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 zł.

Statut

Kontakt

investor@urteste.com