Dzień Inwestora w Urteste

Dzień inwestora za nami!

15 listopada mieliśmy okazję gościć Inwestorów w biurze i laboratorium Urteste.
Podczas prezentacji zespoły naukowy, medyczny oraz R&D przybliżyły tematy m.in.: unikalnych cech naszej platformy technologicznej do wczesnej diagnostyki nowotworów, zbliżających się badań klinicznych oraz specyfiki pracy badawczo-rozwojowej Spółki. Zarząd przedstawił natomiast bieżące wydarzenia operacyjne.
W trakcie wizyty w laboratorium Urteste omówione zostały prace wykonywane w laboratorium chemicznym i diagnostycznym. Zaprezentowane zostały również funkcje niedawno zakupionych urządzeń do automatyzacji procesu przeprowadzenia testu i analizy jego wyniku.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia.

Do zobaczenia!